Can we design a new country?

Year: 2013

Client: The Danish Arts Council’s Architecture Committee

Type: Book design

Rama Studio has designed the competition brief for an open film competition arranged by The Danish Arts Council’s Architecture Committee. The competition is about visions for the future of Denmark through architecture, presented as a short film clip. The design reflects the open brief through use of abstract images relatet to the subjects treated in the text and in the 12 accompanying essays.

Can we design a new country?

Kan vi tegne et nyt land?

Rama Studio har designet programmet til en åben filmkonkurrence udskrevet af Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg. Konkurrencens formål er at skabe visioner for Danmarks fremtid gennem arkitektur, præsenteret som korte film. Designet reflekterer den åbne problemstilling gennem abstrakte billeder, der refererer til de emner, der behandles i teksten og i programmets 12 debatskabende essays.