Kompostbudene

Year: 2016

Client: Miljøpunkt Amager

Type: Identity.

Logo design for Kompostbudene (The Compost Service) consisting of logo and design of carrier cycle. Kompostbudene are a green social economic initiative with the vision to make composting easy and accessible for people in the city. The logo reflects the positive and accessible way to manage waste in the city. The heavy and soft typography is shifted in layers, refering to the waste in a compost, and has an unpretentious, positive and recognizable look.

Kompostbudene

Logodesign til Kompostbudene bestående af logo og design til budcykel. Kompostbudene er et grønt socialøkonomisk initiativ med visionen om at gøre kompostering let og tilgængelig for mennesker i byen. Logoet afspejler den positive og let tilgængelige måde at håndtere affald i byen. Den kraftige og bløde typografi er forskubbet i lag, som en visuel reference til affaldet i en kompost, og har et uhøjtideligt, positivt og genkendeligt udtryk.