TRAX

Year: 2019

Client: FOF KĂžbenhavn

Type: Identity

Rama Studio has designed a visual identity for TRAX Music Academy – a music school in Copenhagen formerly known as DARK. The core of the identity is a logo that references sound waves with a series of growing circular strokes – a musical crescendo – and the development of the students' musical abilities. The logo can be "amplified" by adding more strokes, which turns the logo into a recognizable and decorative element. The contrasting colors and the graphic lines create a flickering optical expression, giving a sense of music, movement and energy.

TRAX

Rama Studio har designet en visuel identitet til Musikakademiet TRAX – en musikskole i København tidligere kaldet DARK. Identitetens kerne er et logo, der med en serie voksende cirkelslag refererer til lydbølger – et musikalsk crescendo – og en opbygning af elevernes musikalske evner. Logoet kan "forstærkes" ved at tilføje flere streger og herved fungere som et genkendeligt og dekorativt element. De kontrasterende farver skaber sammen med de grafiske linjer et flimrende optisk udtryk der giver en fornemmelse af musik, bevægelse og energi.