Trifolium

Year: 2019

Client: Trifolium

Type: Identity / wayfinding

Trifolium is a 13,000 km² creative hub in Copenhagen's southern port. Previously, Trifolium was Copenhagen's largest dairy. Rama Studio has designed Trifolium's new visual identity to mark this transformation. The design is inspired by the dairy packaging design, the industrial building from the 1960s, as well as an original facade sign. To mark the new function of the building and to ensure a functional and eye-catching wayfinding design that works in the rustic and industrial context, large areas of the building's facades are painted in a characteristic blue color on which simple and distinctive signs are mounted. The blue surfaces integrate the signage into the architecture, with a signal that new life has been breathed into the old concrete buildings.

Trifolium

Trifolium er 13.000 km² erhvervslejemål i Københavns sydhavn. Tidligere var Trifolium Københavns største mejeri. Rama Studio har designet Trifoliums nye visuelle identitet, der markerer denne transformation. Designet er inspireret af mejeriets emballagedesign, byggeriets industrielle udtryk fra 1960'erne, samt et originalt facadeskilt. For at markere bygningens nye funktion og sikre et funktionelt og iøjenfaldende wayfinding design, der fungerer i den rustikke og industrielle kontekst, er store flader på bygningens facader malet i en karateristiske blå farve, hvorpå der er monteret enkle og markante skilte. De blå flader integrerer skiltningen i arkitekturen, med et signal om, at der er blevet pustet nyt liv i de gamle betonbygninger. 

Redesigned roof sign, with the new wavy twist that marks Trifoliums new function.

letters from the original roof sign

The new design was inspired by old Trifolium dairy packaging

and the blue details of the industrial building.